Kooperatívna burza B2B - Registrácia

Medzinárodná kooperatívna burza B2B

22. september 2017, Bielsko – Biała

w rámci 52. Ročnika Medzinárodného stavebného veľtrhu a veľtrhu zariadenia interiérov JESEŇ 2017
a 19. ročnika Veľtrhu vykurovacích techník a zelenej enérgie INSTAL-SYSTEM 2017Organizátor veľtrhu Kancelária promecie a výstav ASTRA a Stredisko Enterprise Europe Network pri Hornosliezským fonde S.A. pozývajaú k účasti v
International B2B meetings for Building and Construction Industry Medzinárodnej kooperatívnej burze B2B pre podnikateľov

Stretnutia B2B sú jednou z najviac učinkujúcich foriem nadviazania spolupráce, nevyžadujú žiadne finančné prostriedky. Počas jedného dňa a na jednom mieste podnikateľa majú možnosť nadviazať priame biznisové vzťahy s viacerymi partnermi z viacerych krajín.

Špeciálna platfórma, pripravená prave na túto priležitosť tímom Enterprise Europe Network, umožnuje registráciu, uvedenie informácií o spoločnosti, výber zaujímavého prave pre Vás partnera, dohodnutie na určenú hodinu a pri určenom stôle 30-minutového stretnutia (systém dovoľuje akceptovať alebo odmietnúť pozvanky). Stretnutia sa konajú v špeciálne pripravenej zóne, umiestnenej na stanku Medzinárodnej kooperatívnej burzy.

Burza bude sa konať v prvý deň Veľtrhu, 22.09.2017. Hala pod Dębowcem, ul. Karbowa 26, Bielsko-Biała.