Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. Oddział w Katowicach, zaprasza przedsiębiorców do udziału w MIĘDZYNARODOWEJ GIEŁDZIE KOOPERACYJNEJ DLA SEKTORA BUDOWLANEGO, która odbędzie się w ramach 52 Międzynarodowych Targów Budownictwa JESIEŃ 2017 oraz 19 Targów Technik Grzewczych i Zielonych Energii INSTAL-SYSTEM 2017


Spotkania odbędą się pierwszego dnia targów – w piątek 22 września 2017 r. w Bielsku-Białej. Spotkania B2B są jedną z najbardziej efektywnych form nawiązywania współpracy, nie wymagającą angażowania środków finansowych. W jednym dniu i miejscu przedsiębiorcy mają możliwość nawiązania bezpośrednich relacji biznesowych.

W zeszłorocznej edycji targów wzięło udział ponad 240 wystawców z Polski, Czech, Słowacji i Austrii oraz blisko 7000 odwiedzających. Rosnące międzynarodowe zainteresowanie wydarzeniem przyczyniło się do poszerzenia oferty targów o spotkania B2B.
International B2B meetings for Building and Construction Industry GIEŁDA SKIEROWANA JEST DO FIRM DZIAŁAJĄCYCH W SEKTORACH:

 • Materiały budowlane i ich komponenty
 • Narzędzia i maszyny budowlane
 • Wyposażenie wnętrz
 • Stolarka otworowa, dachy, ogrodzenia
 • Systemy grzewcze i instalacyjne, systemy zarządzania energią w budynku
 • Wentylacja, klimatyzacja
 • Instalacje do pozyskiwania energii z OZE
 • Rynek mieszkaniowyUCZESTNICTWO W GIEŁDZIE JEST NIEODPŁATNE
Organizatorzy zapewniają wszelką pomoc techniczną związaną z rejestracją na giełdę, terminarzem spotkań w trakcie trwania giełdy oraz z uzyskaniem dodatkowych informacji biznesowych po zakończeniu giełdy.

Korzyści z udziału w Giełdzie

 • pozyskanie nowych partnerów biznesowych,
 • możliwość porównania ofert wielu podwykonawców,
 • wymiana doświadczeń,
 • zapoznanie się z najnowszymi trendami w sferze badawczo–rozwojowej,
 • zgłębienie wiedzy o nowych rynkach,
 • przegląd rynku – sprawdzenie konkurencyjności i jakości.Wszystko w jednym miejscu i w jednym czasie! Tego nie można przegapić!


 • meeting new business partners,
 • comparing the offers of many subcontractors,
 • exchanging of experiences,
 • exploring the latest R&D trends,
 • exploring the knowledge of new markets.REJESTRACJA na GIEŁDĘ – 3 proste KROKI:

 1. Rejestracja profilu firmy on-line na stronie https://b2bharmo.com/Bielsko2017,
 2. Rezerwacja spotkań z wybranymi przez firmę partnerami, akceptacja przychodzących od innych firm zaproszeń,
 3. Pobranie ostatecznego, indywidualnego harmonogramu spotkań.TERMINY

Rejestracja: do 02.10.2017
Wybór partnerów on-line: do 03.10.2017
Spotkania B2B: 22.09.2017   10:00 – 16:00
Koszt: bezpłatne
Średni czas trwania spotkania: 30 min.
Jeśli to konieczne, organizatorzy zapewnią wsparcie techniczne dotyczące systemu B2B oraz odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.


Nie przegap tego wydarzenia!
International B2B meetings for Building and Construction Industry Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to największa sieć wsparcia sektora MŚP, współfinansowana przez Komisje Europejską. Działania sieci mają na celu wspieranie innowacyjności i zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Więcej na http://een.ec.europa.eu/
MIEJSCE GIEŁDY

Multifunction Hall Hala pod Dębowcem
26 Karbowa Str.
43-300 Bielsko–Biała
Download the map hereORGANIZATORZY

International B2B meetings for Building and Construction Industry International B2B meetings for Building and Construction Industry International B2B meetings for Building and Construction IndustryWSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY

CZECH REPUBLIC International B2B meetings for Building and Construction Industry
Logos belong to organizers and partners.
Photos: ASTRA Biuro Promocji i Wystaw, Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach