CONTACTS

If you need any help, please contact organizers:

International B2B meetings within the 9. European Congress of SMEs Enterprise Europe Network
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach


Anna Hojn
E-mail: a.hojn@oddzial.fgsa.pl
Tel.: +48 32 72 85 865

Aleksandra Szarek
E-mail: a.szarek@oddzial.fgsa.pl
Tel.: +48 32 72 85 903

Anna Muzyczuk
E-mail: a.muzyczuk@oddzial.fgsa.pl
Tel.: +48 32 72 85 829

Renata Jawor
E-mail: r.jawor@oddzial.fgsa.pl
Tel.: +48 32 72 85 907International B2B meetings within the 9. European Congress of SMEs Enterprise Europe Network
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie


Małgorzata Deka
E-mail: mdeka@iph.krakow.pl
Tel.: +48 12 428 92 55