CONTACTS

If you need any help, please contact organizers:

International B2B meetings within the 9. European Congress of SMEs Enterprise Europe Network
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach


Anna Hojn
E-mail: a.hojn@oddzial.fgsa.pl
Tel.: +48 32 72 85 865

Aleksandra Szarek
E-mail: a.szarek@oddzial.fgsa.pl
Tel.: +48 32 72 85 903

Anna Muzyczuk
E-mail: a.muzyczuk@oddzial.fgsa.pl
Tel.: +48 32 72 85 829

Renata Jawor
E-mail: r.jawor@oddzial.fgsa.pl
Tel.: +48 32 72 85 907International B2B meetings within the 9. European Congress of SMEs Enterprise Europe Network
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie


Małgorzata Deka
E-mail: mdeka@iph.krakow.pl
Tel.: +48 12 428 92 55
International B2B meetings within the 9. European Congress of SMEs Enterprise Europe Network
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Sławomir Biedermann
E-mail: slawomir_biedermann@parp.gov.pl
Tel.: +48 22 432 87 05
International B2B meetings within the 9. European Congress of SMEs Enterprise Europe Network
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.


Karolina Sobocińska
E-mail: karolina.sobocinska@darr.pl
Tel.: +48 74 648 04 37
International B2B meetings within the 9. European Congress of SMEs Enterprise Europe Network
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.


Wojciech Michałowski
E-mail: wmichalowski@gapr.pl
Tel.: +48 795 596 192, +48 32 339 31 53
International B2B meetings within the 9. European Congress of SMEs Enterprise Europe Network
Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości"


Andrea Zachoń
Tel.: + 48 77 4565600, + 48 500 169 166