Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o, jako koordynator Krajowego Klastra Kluczowego MedSilesia serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w MedicaSilesia Meeting 2018, które są częścią kluczowego wydarzenia biznesowo-naukowego w regionie: III Festiwalu Innowacji i Technologii.
Wydarzenie odbywa się w dniach 14-15 września 2018 na terenie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” w Gliwicach.


Spotkania brokerskie skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców, inwestorów, przedstawicieli klastrów, przedsiębiorstw, izb gospodarczych, sektora nauki, jednostek samorządu terytorialnego. Tematem wiodącym jest branża medyczna ale również wszelkie dziedziny działające na rzecz technologii medycznych.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, ponieważ jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Śląskiego w ramach zadania publicznego „Inteligentna Specjalizacja – Medycyna – jako potencjał eksportowy regionu, kluczowe technologie jutra – III międzynarodowe spotkania branży medycznej - MedicaSilesia Meeting 2018”.

Celem wydarzenia jest promocja innowacyjnych regionalnych firm i instytucji działających w branży medycznej oraz kreowanie długofalowej obustronnie korzystnej współpracy pomiędzy sektorem MSP, JBR, JST i wzmocnienie potencjału gospodarczego województwa śląskiego.

MedicaSilesia Meeting 2018 to:
 • Konferencja w formie paneli eksperckich w zakresie robotyki medycznej i sztucznej inteligentnej w medycynie,
 • Wspólne stoisko RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY,
 • BIZNES MIXER - "7 grzechów głównych jakie popełniasz w startupie” oraz sesje pitch contest.


Ponadto zapraszamy na organizowane w ramach projektu Enterprise Europe Network: Spotkania Eksperckie (tzw. EXPERTS NEST).

Podczas których będzie istniała możliwość skonsultowania indywidualnych problemów z wybitnymi ekspertami z zakresu ochrony własności intelektualnej, oznakowania CE, komercjalizacji wyników badań i technologii przedsiębiorstw oraz przedstawicielami jednostek B+R.






TERMINY

Rejestracja i opracowanie profilu till 13.09.2018
Wybór partnerów do rozmów till 13.09.2018
Spotkania face-to-face 14.09.2018 (11:00 - 18:00)
Długość spotkania: 20 min.

Koszt: BEZPŁATNIE




Organizatorzy zapewniają wszelką pomoc techniczną związaną z rejestracją na spotkania matchmakingowe (brokerskie), terminarzem spotkań w trakcie trwania spotkań oraz z uzyskaniem dodatkowych informacji biznesowych po ich zakończeniu.


MedicaSilesia Meeting 2018 MedicaSilesia Meeting 2018


DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Korzyści z udziału w spotkaniach matchmakingowych:
 • pozyskanie nowych partnerów biznesowych,
 • wymiana doświadczeń,
 • zapoznanie się z najnowszymi trendami w sferze badawczo – rozwojowej,
 • zgłębienie wiedzy o nowych rynkach,
 • możliwość zaprezentowania i przedyskutowania pomysłów na nowe, międzynarodowe projekty.

Wszystko w jednym miejscu i w jednym czasie! Zapisz się już dziś!


JAK TO DZIAŁA

Trzy proste kroki
 1. Zarejestruj się na tej stronie w MENU po prawej stronie i stwórz swój profil (otrzymasz email weryfikacyjny)
 2. Wybierz partnerów do rozmów, wysyłaj i akceptuj lub odrzucaj zaproszenia
 3. Tuż przed wydarzeniem otrzymasz spersonalizowany harmonogram




MIEJSCE SPOTKAŃ BROKERSKICH I SPOTKAŃ EKSPERCKICH

Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” w Gliwicach
Budynek nr 4, Maszynownia (pobierz mapkę)
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice




ORGANIZATORZY SPOTKAŃ BROKERSKICH I SPOTKAŃ EKSPERCKICH

MedicaSilesia Meeting 2018

WSPÓŁORGANIZATORZY i PARTNERZY

MedicaSilesia Meeting 2018 MedicaSilesia Meeting 2018 MedicaSilesia Meeting 2018 MedicaSilesia Meeting 2018
MedicaSilesia Meeting 2018




Loga i zdjęcia należą do organizatorów i partnerów