Organisation profile


NetLand Sp. z o.o.

Władysława Trylińskiego 16
10-683 Olsztyn
Poland

http://www.netland.com.pl

Areas of activities
IT support

We offer
Naszym celem jest dostawa i wdrożenie dedykowanych i innowacyjnych narzędzi IT, które pozwolą na usprawnienie działania klienta (back-office i front-office) oraz zwiększą konkurencyjną pozycję na rynku. Oferujemy klasyczny model outsourcingu jak i usług polegające na uruchomieniu projektów lub ich części. Po szczegóły zapraszamy do kontaktu. A delivery and implementing dedicated and innovative IT tools which will let for streamlining action are our purpose of customer (back-office and front office) and is increasing the competitive position on the market. We offer the classical model of the outsourcing as well as services consisting in starting projects or them to the part. For details we are inviting to the contact.

We look for
Poszukujemy Klientów i Partnerów do realizacji projektów informatycznych opartych na nowych technologiach. Podejmujemy się każdego przedsięwzięcia. Po szczegóły zapraszamy do kontaktu. We are seeking Customers and Partners at the IT implementation of projects based on new technologies. We undertake every task for the accomplishment. For details we are inviting to the contact