Organisation profile


Wall Art Paper

Wilgi 3A/7
11-041 Olsztyn
Poland

http://wallartpaper.pl/

Areas of activities
Design, Other

We offer
Jesteśmy młodą firmą działającą w oparciu o najlepsze tradycje i technologie rzemieślnicze. Oferujemy tapety, druki na materiałach i skórach dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Proponujemy i gwarantujemy niepowtarzalność wzorów łącznie z przekazaniem ręcznie robionych matryc do odbijania wzorów. Dwadzieścia lat doświadczeń w konserwacji zabytków gwarantuje znajomość wzornictwa historycznego i szlachetnych materiałów wykończeniowych, umiejętność aranżacji i ekspozycji wnętrz. W ofercie poza printami na dowolnym podłożu naturalnym (płótno, tapety, skóry) oferujemy dostosowane kolorystycznie rozwiązania dla wnętrz. Bogate doświadczenie w konserwacji zabytków wsparte dizajnerskim wykształceniem w jednej z najlepszych szkół St.Martins School of Art. W Londynie daje szerokie możliwości zastosowania naszych prac – produktów. Jakość, doświadczenie, sztuka użytkowa – 3 filary funkcjonowania firmy. ---------------------------------------------------- We are a young company operating on the basis of the best craftsmanship traditions and technologies. We offer wallpapers, printing on fabrics and leathers adjusted to individual needs of a client. We offer and guarantee uniqueness of patters including handing over a handmade matrix for pressing patterns. Twenty years of experience in antiques restoration guarantees the knowledge of historical design and top class finishing materials, skills in interior design and display. Apart from prints on any natural background (canvas, wallpapers, leather) we also offer adjusted in terms of colours solutions for interiors. Extensive experience in antiques restoration supported by design education in one of the best schools St. Martin’s School of Art in London provide broad possibilities of application of our works – products. Quality, experience, applied arts – 3 pillars of our company.

We look for
Partnerów zainteresowanych sprzedażą naszych produktów: -projektantów wnętrz, -architektów, -studia, butki, -hotele, pensjonaty, -muzea, -firmy konserwatorskie ----------------------------------------------------- Business partners interested in selling our products: -interior designers, -architects, -studios, boutiques, -hotels, hostels -museums, -preservation and renovation companies