CONTACTS

If you need any help, please contact organizers:


Open to Scandinavia 2018 Enterprise Europe Network

Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency JSC in Olsztyn


10-356 Olsztyn, ul. Jagiellońska 91a

E-mail: een@wmarr.olsztyn.pl

T: +(48) 89 512 24 02, +(48) 89 512 24 29│ F: +(48) 89 521 12 60

www.een.wmarr.olsztyn.pl